Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj

 
Drukuj

 
Drukuj

ZMIANA SIEDZIB KOMISJI WYBORCZYCH
 

     Wójt Gminy Siemyśl podał do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
     Nastąpiła zmiana siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Siemyśl. Nowe siedziby komisji to:
- w Charzynie - sala wiejska (ul. Polna 1),
- w Siemyślu - Dom Kultury (ul. Szkolna 21).

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY
 

 
Drukuj

XXXIX SESJA RADY GMINY

    

   4 września 2018 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl, na której podjęto następujące uchwały:
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2018-2022,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego,
- w sprawie zmian w Statucie Gminy Siemyśl,
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siemyśl na lata 2018-2020,
- w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie udzielenia schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych,
- zmieniającą uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

    Uchwały Rady Gminy Siemyśl publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).
 

 
Drukuj

 
Drukuj

 
« pierwszapoprzednia11121314151617181920następnaostatnia »

Strona 20 z 181