Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj

INFORMACJA

     Wójt Gminy Siemyśl przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
     Przy czym przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).
 

 
Drukuj

 
Drukuj

ZALICZKI: 8,4 MLD ZŁ NA KONTACH ROLNIKÓW

    
     Do 23 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na konta rolników 8,4 mld zł. Do końca tygodnia łączna pula wypłat zaliczek dopłat bezpośrednich za 2018 r. wyniesie ok. 10 mld zł. Od 3 grudnia ARiMR rozpocznie przekazywanie pozostałej części należnych rolnikom płatności.
     Już 1,19 mln rolników otrzymało zaliczki z tytułu płatności bezpośrednich za 2018 r. Zaliczki w wysokości 70 proc. trafiają na konta rolników od 16 października br. Jak przypomina Agencja w pierwszej kolejności otrzymują je poszkodowani przez tegoroczną suszę czy ASF.
     W tym roku o dopłaty bezpośrednie ubiega się ponad 1,3 mln rolników. Do końca listopada otrzymają oni ok. 10 mld zł w formie zaliczek z ogólnej puli 14,8 mld zł przeznaczonych na dopłaty bezpośrednie. Pozostała część pieniędzy będzie wypłacana rolnikom sukcesywnie od 3 grudnia do czerwca 2019 r.
     ARiMR realizuje także płatności z PROW 2014-2020. Tempo ich przekazywania na konta rolników jest szybsze niż w latach ubiegłych. To m.in. efekt składania wniosków przez internet, które usprawnia ich weryfikację i przyspiesza wydanie decyzji. Dotychczas Agencja wypłaciła z tytułu ONW, płatności rolnośrodowiskowych i rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz zalesieniowych łącznie 769 mln zł.
 

Biuro Powiatu Kołobrzeskiego w Siemyślu
 

 
Drukuj

KONSULTACJE SPOŁECZNE
    
     Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przeprowadza konsultacje społeczne dot. projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu.

WIĘCEJ

 
Drukuj

SESJA RADY GMINY (2018-11-29)

       
     Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się  29 listopada 2018 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Więcej…
 
Drukuj

I SESJA RADY GMINY

    

     22 listopada br. odbyła się I sesja Rady Gminy Siemyśl VIII kadencji. Na sesji tej dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Przewodniczącym Rady Gminy Siemyśl został wybrany Pan Janusz Tasak, natomiast Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Siemyśl został wybrany Pan Jacek Pliszka.

 

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 6 z 170