Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj

II SESJA RADY GMINY


29 listopada 2018 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl, na której podjęto następujące uchwały:
- w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
- w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu;
- w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej;
- w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.;
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.;
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siemyśl.

    Uchwały Rady Gminy Siemyśl publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).
 

 
Drukuj

INFORMACJA

     Wójt Gminy Siemyśl przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
     Przy czym przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).
 

 
Drukuj

 
Drukuj

ZALICZKI: 8,4 MLD ZŁ NA KONTACH ROLNIKÓW

    
     Do 23 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na konta rolników 8,4 mld zł. Do końca tygodnia łączna pula wypłat zaliczek dopłat bezpośrednich za 2018 r. wyniesie ok. 10 mld zł. Od 3 grudnia ARiMR rozpocznie przekazywanie pozostałej części należnych rolnikom płatności.
     Już 1,19 mln rolników otrzymało zaliczki z tytułu płatności bezpośrednich za 2018 r. Zaliczki w wysokości 70 proc. trafiają na konta rolników od 16 października br. Jak przypomina Agencja w pierwszej kolejności otrzymują je poszkodowani przez tegoroczną suszę czy ASF.
     W tym roku o dopłaty bezpośrednie ubiega się ponad 1,3 mln rolników. Do końca listopada otrzymają oni ok. 10 mld zł w formie zaliczek z ogólnej puli 14,8 mld zł przeznaczonych na dopłaty bezpośrednie. Pozostała część pieniędzy będzie wypłacana rolnikom sukcesywnie od 3 grudnia do czerwca 2019 r.
     ARiMR realizuje także płatności z PROW 2014-2020. Tempo ich przekazywania na konta rolników jest szybsze niż w latach ubiegłych. To m.in. efekt składania wniosków przez internet, które usprawnia ich weryfikację i przyspiesza wydanie decyzji. Dotychczas Agencja wypłaciła z tytułu ONW, płatności rolnośrodowiskowych i rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz zalesieniowych łącznie 769 mln zł.
 

Biuro Powiatu Kołobrzeskiego w Siemyślu
 

 
Drukuj

KONSULTACJE SPOŁECZNE
    
     Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przeprowadza konsultacje społeczne dot. projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu.

WIĘCEJ

 
Drukuj

SESJA RADY GMINY (2018-11-29)

       
     Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się  29 listopada 2018 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia11121314151617181920następnaostatnia »

Strona 11 z 175