Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj
2XXI SESJA RADY GMINY

 

Dnia 18 kwietnia 2012 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl. Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie uchylenia uchwały;
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – 4 uchwały;
- w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego;
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego;
- zmieniającą uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Zbiór uchwał Rady Gminy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).

 
Drukuj
15LIGA BAŁTYCKA ORLIK 2012

 

W ramach rozgrywek piłkarskich „LIGA BAŁTYCKA ORLIK 2012" odbył się w minioną niedzielę  - 15 kwietnia 2012 r., na boisku ORLIK w Siemyślu, przedostatni z zaplanowanych, turniej „grupy kołobrzeskiej" młodych piłkarzy.

Więcej…
 
Drukuj

 

 
Drukuj

pzmianaroli

 

 

 

 

 
Drukuj
koOGŁOSZENIE KLGR

 

W dniu 19 kwietnia 2012 r. (czwartek) odbędzie się szkolenie otwarte dla zainteresowanych aplikowaniem o środki z zakresu pomocy na realizację operacji objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 ".
Zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka przy ul. Szyprów 1 w Kołobrzegu, sala konferencyjna, w godzinach 14:00-15:30. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 
Drukuj

RGSESJA RADY GMINY


Przewodniczący Rady Gminy zwołał sesję Rady Gminy Siemyśl. Sesja odbędzie się dnia 18 kwietnia 2012 r. (środa) o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Siemyśl.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie uchylenia uchwały;
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – 4 projekty;
- w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2011 r.
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
9. Zamknięcie sesji.

 
« pierwszapoprzednia141142143144145146147148149150następnaostatnia »

Strona 143 z 178