Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj
koOGŁOSZENIE KLGR

 

W dniu 19 kwietnia 2012 r. (czwartek) odbędzie się szkolenie otwarte dla zainteresowanych aplikowaniem o środki z zakresu pomocy na realizację operacji objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 ".
Zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka przy ul. Szyprów 1 w Kołobrzegu, sala konferencyjna, w godzinach 14:00-15:30. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 
Drukuj

RGSESJA RADY GMINY


Przewodniczący Rady Gminy zwołał sesję Rady Gminy Siemyśl. Sesja odbędzie się dnia 18 kwietnia 2012 r. (środa) o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Siemyśl.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie uchylenia uchwały;
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – 4 projekty;
- w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2011 r.
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
9. Zamknięcie sesji.

 
Drukuj
w12WIELKANOC Z TRADYCJĄ 2012

 

Dnia 31 marca 2012 r. w sali wiejskiej w Charzynie odbyło się, już po raz dziewiąty, spotkanie pn. „Wielkanoc z Tradycją", którego organizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich w Charzynie.

Więcej…
 
Drukuj
 
Drukuj
K9 NABÓR WNIOSKÓW

 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" na operacje polegające na „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa", "Restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem", „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa" oraz „Ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej" objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

 

ZOBACZ OGŁOSZENIE O NABORZE

 
Drukuj
rgXX SESJA RADY GMINY

 

Dnia  27 marca 2012 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl.  Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2012 r.;
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2012 r.;
- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
- w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych;
- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl.
Zbiór uchwał Rady Gminy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).

 
« pierwszapoprzednia141142143144145146147148149150następnaostatnia »

Strona 145 z 179