Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj

SESJA RADY GMINY

Przewodniczący Rady Gminy zwołał sesję Rady Gminy Siemyśl. Sesja odbędzie się dnia 29 lutego 2012 r. (środa) o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Siemyśl.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2012 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2012 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2012 – 2021,
- w sprawie uchylenia uchwały,
- w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siemyśl, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres umów najmu na lokal użytkowy,
- w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Siemyśl,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - 3 projekty.
10. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
11. Zamknięcie sesji.

 
Drukuj

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE SOŁTYSA


W związku ze złożeniem rezygnacji przez Sołtysa Sołectwa Trzynik, Wójt Gminy Siemyśl zarządził wybory uzupełniające na tę funkcję. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa Sołectwa Trzynik, odbędzie się dnia 2 marca 2012 r. (piątek) o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Trzyniku. W przypadku braku wymaganej frekwencji (20% uprawnionych mieszkańców), Zebranie Wiejskie odbędzie się w tzw. "drugim terminie" -  tj. tego samego dnia o godz. 18.30. W drugim terminie ważność Zebrania Wiejskiego niezależna jest od frekwencji.

 
Drukuj
u SETNE URODZINY PANI ANTONINY

Ważnym  wydarzeniem  w naszej gminie były obchody setnej rocznicy urodzin   Pani Antoniny Ławrynowicz  z  Charzyna.  To wspaniałe święto zgromadziło w domu jubilatki jej rodzinę, a także przedstawicieli władz samorządowych oraz przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Więcej…
 
Drukuj
AKCJA SKŁADANIA ROCZNYCH ZEZNAŃ PODATKOWYCH

 

Ustalono harmonogram dyżurów pracowników Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu, w związku z akcją składania rocznych zeznań podatkowych za 2011 r. W Gminie Siemyśl dyżury będą odbywały się w Urzędzie Gminy Siemyśl (pokój 11A).

ZOBACZ ZMIENIONY HARMONOGRAM

 
Drukuj
ZAPROSZENIE DO KOMISJI KONKURSOWEJ

 

Zgodnie z art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Wójt Gminy Siemyśl zaprasza organizacje pozarządowe do wyznaczenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej do spraw opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego pn. „UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 2012", ogłoszonego w dniu 9 lutego 2012 r.

Termin zgłaszania kandydatów - do  dnia 28 lutego 2012 r.

Informacji udziela: samodzielny referent Agnieszka Krakowska tel. 94 35 88 013 wew. 26.

 
Drukuj

KONKURS NA WSPIERANIE WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO


Wójt Gminy Siemyśl ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.

ZOBACZ OGŁOSZENIE

 
« pierwszapoprzednia141142143144145146147148149150następnaostatnia »

Strona 149 z 179