Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj

 

 

Więcej…
 
Drukuj

RGSESJA RADY GMINY

Przewodniczący  Rady  Gminy  zwołał  sesję Rady Gminy  Siemyśl.   Sesja  odbędzie  się  dnia   27  marca   2012 r.   (wtorek)   o  godzinie  11.00   w  Urzędzie  Gminy  Siemyśl.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2012 r.;
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2012 r.;
- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
- w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych;
- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
8. Zamknięcie sesji.

 
Drukuj
XIX SESJA RADY GMINY

 

Dnia 12 marca 2012 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl. Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie rozpatrzenia skargi,
- zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres umów najmu na lokal użytkowy.

Zbiór uchwał Rady Gminy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).

 
Drukuj
0-K
 
Drukuj

LOGŁOSZENIE LGD "SIŁA W GRUPIE"


Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

ZOBACZ OGŁOSZENIA

 
Drukuj
DOFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 

Urząd Gminy Siemyśl ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. O dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia starać się mogą osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Siemyśl. Dofinansowanie obejmuje w całości koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powstałych podczas demontażu pokryć dachowych, nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia141142143144145146147148149150następnaostatnia »

Strona 149 z 181