Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj

LOGŁOSZENIE LGD "SIŁA W GRUPIE"


Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

ZOBACZ OGŁOSZENIA

 
Drukuj
DOFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 

Urząd Gminy Siemyśl ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. O dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia starać się mogą osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Siemyśl. Dofinansowanie obejmuje w całości koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powstałych podczas demontażu pokryć dachowych, nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Więcej…
 
Drukuj

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

Ustalony został harmonogram zebrań wiejskich. Zebrania odbywać się będą w terminie od dnia 26 lutego 2012 r. do dnia 15 marca 2012 r.

ZOBACZ HARMONOGRAM ZEBRAŃ

 
Drukuj
lgr1-logoOGŁOSZENIE KLGR

 

W dniu 29 lutego 2012 r. na posiedzeniu Komitetu Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalana Grupa Rybacka w Kołobrzegu zatwierdzono listę rankingową wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" - złożonych w Biurze KLGR w ramach I naboru w dniach od 15 grudnia 2011 r. – 10 lutego 2012 r.

ZOBACZ LISTĘ RANKINGOWĄ

 
Drukuj
SESJA RADY GMINY

Przewodniczący  Rady  Gminy  zwołał  sesję Rady Gminy Siemyśl.  Sesja odbędzie  się  dnia  12  marca  2012 r.  (poniedziałek)  o godzinie  10.00  w Urzędzie Gminy Siemyśl.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawa zatwierdzenia taryf.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
8. Zamknięcie sesji.

 
Drukuj

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY O UZALEŻNIENIACH


Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu informuje, że uruchomiony został portal na stronie www.pogadaj.eu jako Punkt Informacyjno-Konsultacyjny o uzależnieniach i patologiach społecznych, w ramach którego można uzyskać wiedzę, poradę na temat problemów związanych z narkomanią, uzależnieniem od alkoholu i przemocy.

Osoby zainteresowane wchodząc na stronę www.pogadaj.eu mogą tam w tzw. oknie prywatnym porozmawiać ze specjalistą. Strona posiada także forum dyskusyjne dla internautów. Nie wychodząc z domu masz szanse podzielenia się swoimi problemami, uzyskania fachowej porady oraz pomocy prawnej i psychologicznej.

 
« pierwszapoprzednia141142143144145146147148149150następnaostatnia »

Strona 150 z 182