Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj
Zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

Wójt Gminy Siemyśl informuje, że od dnia 1 lipca 2011 r. rozpoczęła funkcjonowanie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet (www.ceidg.gov.pl). Do 31 grudnia 2011 r. dane z rejestru działalności gospodarczej prowadzonego przez Wójta Gminy Siemyśl (wpisy i zawieszenia) zostaną przeniesione do CEIDG.

Więcej…
 
Drukuj
turnirj 08-11
 
Drukuj

Zaproszenie do Klubu Seniora

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu zaprasza na spotkania do Klubu Seniora - kobiety po 55-tym roku życia oraz mężczyzn po 60-tym roku życia.

Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godzinach 17.00-19.00 w Domu Kultury w Siemyślu.

Spotkania dają możliwość przyjemnego i twórczego spędzenia czasu poprzez rozwój własnych zainteresowań, nawiązywanie nowych kontaktów towarzyskich, wyjazdy oraz udział w licznych imprezach kulturalnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia zwrot kosztów dojazdu.

 
Drukuj

por1

 
Drukuj
IX sesja Rady Gminy

Dnia 29 czerwca 2011 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl. Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2011 – 2021,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2011 r.,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nieżyn na lata 2007 – 2013,
- zmieniającą uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
- w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2010 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2010 r.,
- w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.

 
Drukuj
Informacja dot. wyborów ławników sądowych

Z dniem 31 grudnia 2011 r. upływa kolejna kadencja ławników sądowych. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) nakłada obowiązek przeprowadzenia wyborów ławników najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Wybory te przeprowadzają rady gmin.

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie, Rada Gminy Siemyśl wybiera:
- 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu,
- 1 ławnika do Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Kołobrzegu.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia151152153154155156157158159160następnaostatnia »

Strona 152 z 170