Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj
XV SESJA RADY GMINY

Dnia 2 grudnia 2011 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl. Na sesji tej Rada podjęła następujące uchwały:
- w sprawie uchylenia uchwały (3 uchwały);
- w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf.

Zbiór uchwał Rady Gminy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).

 
Drukuj
XIV SESJA RADY GMINY

 

Dnia 28 listopada 2011 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl. Na sesji tej Rada podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r.,
- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Siemyśl w 2012 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
- w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012,
- w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf,
- w sprawie regulaminu sali wiejskiej w Byszewie.

Zbiór uchwał Rady Gminy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).

 
Drukuj

ZAPYTANIE OFERTOWE KCWIS


Od lipca 2011 roku Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem – Województwem Zachodniopomorskim, realizuje projekt „Zachodniopomorskie w Sieci – współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu".
Jednym z zadań w ramach projektu jest przeprowadzenie badań aktywności samorządów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz badań nt. liczebności, aktywności i form organizacji pozarządowych w całym województwie zachodniopomorskim.
Aby wyłonić wykonawców, którzy będą w stanie przeprowadzić ww. badania, koniecznym jest zastosowanie zasady konkurencyjności i przygotowanie zapytania ofertowego na usługę ich przeprowadzenia.

Zapytanie ofertowe oraz formularz do pobrania w wersji elektronicznej ze strony www.kcwis.org.pl pod linkiem http://www.kcwis.org.pl/index.php?dzial=1&id=300 .

 
Drukuj
SZKOL
 
Drukuj

OBWIESZCZENIE DYREKTORA RZGW


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospopdarki Wodnej w Szczecinie zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego i projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego  Ücker.

Więcej…
 
Drukuj

odrKONKURS ODR

 

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH TERENOWY ZESPÓŁ  DORADCÓW  W  KOŁOBRZEGU  OGŁASZA  KONKURS  NA:

• CIASTO ŚWIĄTECZNE

• POTRAWĘ WIGILIJNĄ

                                        • STROIK ŚWIĄTECZNY

                                        • SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia151152153154155156157158159160następnaostatnia »

Strona 157 z 181