Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj
Święto Szkoły

 

Dnia 5 października 2011 r. w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie odbyła się niecodzienna uroczystość – Święto Szkoły, związane z 15 rocznicą nadania szkole imienia.

Więcej…
 
Drukuj
pmzp 
Drukuj

swgOgłoszenie 

                                                                                                                    

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie" ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: KIEROWNIK BIURA.

Wymiar czasu pracy: pełen etat, umowa na czas określony do 30 czerwca 2015 r.

Więcej…
 
Drukuj
Sesja Rady Gminy

 

Przewodniczący Rady Gminy zwołał sesję Rady Gminy Siemyśl. Sesja odbędzie się dnia 27 października 2011 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Siemyśl.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r.
 7. Sprawa określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2012 r.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, na terenie Gminy Siemyśl za rok szkolny 2010/2011.
 9. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych.
10. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
11. Zamknięcie sesji.

 
Drukuj
Punkty przedszkolne

 

Dnia 3 października 2011 r. na terenie Gminy Siemyśl rozpoczynają funkcjonowanie dwa punkty przedszkolne.

Więcej…
 
Drukuj
XI sesja Rady Gminy

 

Dnia 7 października 2011 r. odbyła się sesja Rady Gminy. Na sesji tej podjęto następujące uchwały:

- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Siemyśl, Trzynik, Unieradz, Kędrzyno w Gminie Siemyśl,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r.,
- w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
- sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu.

 
« pierwszapoprzednia151152153154155156157158159160następnaostatnia »

Strona 157 z 179