Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj
Informacja dot. wyborów ławników sądowych

Z dniem 31 grudnia 2011 r. upływa kolejna kadencja ławników sądowych. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) nakłada obowiązek przeprowadzenia wyborów ławników najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Wybory te przeprowadzają rady gmin.

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie, Rada Gminy Siemyśl wybiera:
- 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu,
- 1 ławnika do Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Kołobrzegu.

Więcej…
 
Drukuj

dp1

 
Drukuj
Dzień Dziecka w Byszewie

Dnia 4 czerwca 2011 r. Rada Sołecka Sołectwa Kędrzyno i Koło Gospodyń Wiejskich z Byszewa zorganizowały Dzień Dziecka dla dzieci z sołectw Byszewo i Kędrzyno.

Więcej…
 
Drukuj

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się dnia 29 czerwca 2011 r. (środa) o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Siemyśl.

Więcej…
 
Drukuj

koncert

 
Drukuj
VIII sesja Rady Gminy


Dnia 30 maja 2011 r. odbyła się VIII sesja Rady Gminy Siemyśl.
Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r.,
- w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Siemyśl,
- w sprawie uchwalenia Programu oczyszczania Gminy Siemyśl z azbestu na lata 2011 – 2032,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego,
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego,
- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

 
« pierwszapoprzednia151152153154155156157158159160następnaostatnia »

Strona 158 z 175