Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj
Sesja Rady Gminy

 

Przewodniczący Rady Gminy zwołał sesję Rady Gminy Siemyśl. Sesja odbędzie się dnia 27 października 2011 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Siemyśl.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r.
 7. Sprawa określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2012 r.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, na terenie Gminy Siemyśl za rok szkolny 2010/2011.
 9. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych.
10. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
11. Zamknięcie sesji.

 
Drukuj
Punkty przedszkolne

 

Dnia 3 października 2011 r. na terenie Gminy Siemyśl rozpoczynają funkcjonowanie dwa punkty przedszkolne.

Więcej…
 
Drukuj
XI sesja Rady Gminy

 

Dnia 7 października 2011 r. odbyła się sesja Rady Gminy. Na sesji tej podjęto następujące uchwały:

- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Siemyśl, Trzynik, Unieradz, Kędrzyno w Gminie Siemyśl,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r.,
- w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
- sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu.

 
Drukuj

Powiatowe święto plonów 2011


Gmina  Siemyśl  była  gospodarzem  tegorocznego  powiatowego  święta  plonów.  Starostami powiatowych dożynek byli Państwo Bogumiła i Bogdan Mordarscy ze Świecia Kołobrzeskiego (gm. Siemyśl). 

Dożynkowe świętowanie rozpoczęto uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Siemyślu, podczas której podziękowano za tegoroczne plony. Po mszy uczestnicy imprezy korowodem przeszli z kościoła na boisko sportowe w Siemyślu. W korowodzie szli starostowie, zespoły reprezentujące gminy, a także przedstawiciele władz samorządowych i zaproszeni goście. Następnie rozpoczęły się tradycyjne uroczystości dożynkowe. Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski oraz Wójt Gminy Siemyśl Marek Dołkowski odebrali z rąk starostów tradycyjne bochny chleba, którymi podzielili się z uczestnikami uroczystości. Po przywitaniu zaproszonych gości i przemówieniach okolicznościowych, wystąpiły zespoły  wokalne i taneczne reprezentujące gminy powiatu kołobrzeskiego.

Więcej…
 
Drukuj

Sesja Rady Gminy


Przewodniczący Rady Gminy zwołał sesję Rady Gminy Siemyśl. Sesja odbędzie się dnia 7 października 2011 r. (piątek) o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Siemyśl.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
  4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Siemyśl, Trzynik, Unieradz, Kędrzyno w Gminie Siemyśl,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r.,
- w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
  7. Sprawa wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu.
  8. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2011 r.
  9. Dyskusja w sprawie wniosków dotyczących zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Siemyśl oraz planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Siemyśl.
 10. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
 11. Zamknięcie sesji.

 
Drukuj
Spis wyborców

Wójt Gminy Siemyśl informuje, że został sporządzony spis wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Spis wyborców udostępniony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Siemyśl (pok. 117) - w godzinach pracy Urzędu.
Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony

 
« pierwszapoprzednia151152153154155156157158159160następnaostatnia »

Strona 160 z 181