Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

SESJA RADY GMINY (2018-11-29)

       
     Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się  29 listopada 2018 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Powołanie Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.
 6. Powołanie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
 7. Powołanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siemyśl.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie sesji.