Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

Współpraca zagraniczna

 

15 stycznia 2004 roku została podpisana umowa o partnerstwie i współpracy gmin Siemyśl i Liepe (Niemcy).

Umowę podpisali:
w imieniu Gminy Siemyśl:
- Zenon Malinowski -Wójt Gminy Siemyśl,
- Edward Sidorkiewicz - Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl,
w imieniu Gminy Liepe:
- Klaus Marschner - Honorowy Burmistrz Gminy Liepe,
- Gerhard Miroslau - Dyrektor Urzędu w Oderbergu.


Umowa dotyczy współpracy w następujących dziedzinach:
  

1) nauka i kultura:

 • wspieranie i wspomaganie wymiany dzieci i młodzieży,
 • wspieranie działań dążących do popularyzowania języka niemieckiego na terenie gminy Siemyśl  i języka polskiego na terenie gminy Liepe,
 • ułatwianie kontaktów związanych ze współpracą kulturalną,
 • wspieranie i rozwój działalności sportowej np. klubów sportowych; 

  2) turystyka:
 • wymiana doświadczeń w zakresie turystyki i agroturystyki;

  3) współpraca jednostek organizacyjnych gminy:
 • regularne spotkania przedstawicieli gmin w zakresie:
  - wymiany informacji,
  - oceny wypełniania warunków umowy,
  - ustalenie nowych zadań i kierunków współpracy,

 • rozwój wspólnych strategii w ramach Euroregionu Pomerania poprzez:
  - weryfikację i ustalenie priorytetów, projektów i celów współpracy,
  - korzystanie z programów szkolnych i oświatowych.


 • Podpisanie umowy

   

  Podpisanie umowy