Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

OD 5 LIPCA BR. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O POMOC NA PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNYCH


   Od 5 lipca do 3 sierpnia 2017 r. można składać w Oddziale Regionalnym ARiMR w Szczecinie wnioski o przyznanie pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Tym razem o pomoc finansową będą mogli ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, którzy objęci są ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.

   Pomoc jest przyznawana w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Wysokość wsparcia na tego typu przedsięwzięcia od10 tys. zł do 300 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Dofinansowanie dotyczy działalności gospodarczej związanej m.in. z przetwarzaniem mięsa, owoców i warzyw, mleka, zbóż, ziemniaków a także produkcji olejów i innych tłuszczów płynnych. Pełen katalog rodzajów działalności, został zamieszczony w materiałach informacyjnych (otwórz).
   O kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów. Można je otrzymać za:
• innowacyjność operacji (5 pkt);
• wiek ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy (3 pkt);
• inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu (5 pkt);
• uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt);
• przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji - po zakończeniu operacji (5 pkt);
• operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt);
• prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt).
   Wsparcie może być przeznaczone m.in. na:
• budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności;
• zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, z także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;
• nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.
   Więcej informacji: www. arimr.gov.pl .


Biuro Powiatu Kołobrzeskiego w Siemyślu