Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

SESJA RADY GMINY (27.10.2017)

Przewodniczący Rady Gminy zwołał sesję Rady Gminy, która odbędzie się 27 października 2017 r. (piątek) o godzinie 11.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

 

Porządek obrad sesji:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
  4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2017 r.,
- w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
  7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Siemyśl za rok szkolny 2016/2017.
  8. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych.
  9. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
10. Zamknięcie sesji.