Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

  SESJA RADY GMINY (18.12.2017)

 

     Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy, która odbędzie się dnia 18 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2017 r.,
- w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno - kanalizacyjnych.
 7. Uchwalenie budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.
 8. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2018-2022.
 9. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
10. Zamknięcie sesji.