Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW W 2018 R.
 

   Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania części wydatków poniesionych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Siemyśl:
1) w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
2) w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.
- w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

   W 2018 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalono w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. (Dz.U. poz. 2215).
   Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
- od dnia 1 kwietnia 2018 r. – do dnia 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
- od dnia 1 października 2018 r. – do dnia 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.
    Wypłata dokonywana jest gotówką w punkcie kasowym PBS w Świdwinie znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Siemyśl lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
   Druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl, a także w Urzędzie Gminy Siemyśl (pok.105).
   Więcej informacji na temat zwrotu podatku akcyzowego znajduje się w BIP Urzędu Gminy Siemyśl - http://bip.siemysl.pl