Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

INFORMACJA DOT. ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH


    Przypomina się, że właściciele nieruchomości obowiązani są udostępniać pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów - tj. powinny być one wystawiane w widocznym miejscu przed posesją (chodnik, pobocze),  najpóźniej do godziny 6.00  w dniu  odbioru odpadów komunalnych.