Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

XXXV SESJA RADY GMINY


     28 lutego 2018 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl, na której podjęto następujące uchwały:
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - 2 uchwały,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres umów najmu na lokal użytkowy,
- w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych,
- w sprawie podziału Gminy Siemyśl na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

   Uchwały Rady Gminy Siemyśl publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).