Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

ZMIANA SIEDZIB KOMISJI WYBORCZYCH
 

     Wójt Gminy Siemyśl podał do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
     Nastąpiła zmiana siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Siemyśl. Nowe siedziby komisji to:
- w Charzynie - sala wiejska (ul. Polna 1),
- w Siemyślu - Dom Kultury (ul. Szkolna 21).

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY