Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

SESJA RADY GMINY (2018-10-29)

 

Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się  29 października 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).


Porządek obrad sesji:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
  4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
- w sprawie odwołania drugiego delegata do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty,
- zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
  7. Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych na terenie Gminy Siemyśl za rok szkolny 2017/2018.
  8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
  9. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych.
 10. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
 11. Zamknięcie sesji.