Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

    
     Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” ogłasza IV/2018 nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
     Wnioski należy składać w biurze stowarzyszenia w dniach 13–27 listopada 2018 r.


TREŚĆ OGŁOSZENIA