Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

II SESJA RADY GMINY


29 listopada 2018 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl, na której podjęto następujące uchwały:
- w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
- w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu;
- w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej;
- w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.;
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.;
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siemyśl.

    Uchwały Rady Gminy Siemyśl publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).