Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy zwołał  sesję   Rady   Gminy   Siemyśl.  Sesja   odbędzie   się dnia  21 października 2010 r.  (czwartek)  o  godzinie  11.00  w  Urzędzie Gminy Siemyśl (ul. Kołobrzeska 14).


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. 
6. Podjęcie uchwał:
-  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
-  w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
7. Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych,  w  tym o  wynikach  sprawdzianu i egzaminów, na terenie Gminy Siemyśl za rok szkolny 2009/2010.
8.  Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
9.  Zamknięcie sesji.