Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj
 

RADA GMINY SIEMYŚL  - VII KADENCJA1) Przewodniczący Rady Gminy - Jacek Pliszka

2) Wiceprzewodniczący Rady Gminy -  Adrian Wojciechowski

3)  Radni:
     - Stanisław Chabera
     - Adam Kuźmicz
     - Regina Lempkowska-Wójcik
     - Dorota Musiał
     - Olga Nowaczyk
     - Dariusz Pietruszczyński
     - Paweł Pietruszyński
     - Walenty Rduch
     - Beata Szpak
     - Jacek Szymański
     - Janusz Tasak
     - Wiesława Wilczyńska
     - Renata Zielińska


Komisja ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego:
1) Dorota Musiał - Przewodnicząca Komisji
2) Stanisław Chabera - Członek Komisji
3) Adam Kuźmicz - Członek Komisji
4) Regina Lempkowska-Wójcik - Członek Komisji
5) Olga Nowaczyk - Członek Komisji
6) Jacek Szymański - Członek Komisji

Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu:
1) Adrian Wojciechowski - Przewodniczący Komisji
2) Paweł Piertuszyński - Członek Komisji
3) Beata Szpak - Członek Komisji
4) Walenty Rduch - Członek Komisji
5) Janusz Tasak - Członek Komisji
6) Renata Zielińska - Członek Komisji

Komisja Rewizyjna:
1) Wiesława Wilczyńska - Przewodnicząca Komisji
2) Stanisław Chabera - Członek Komisji
3) Dorota Musiał - Członek Komisji
4) Dariusz Pietruszczyński - Członek Komisji
5) Adrian Wojciechowski - Członek Komisji