Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj
Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy zwołał  sesję   Rady   Gminy   Siemyśl.  Sesja   odbędzie   się dnia  20 grudnia 2010 r.  (poniedziałek)  o  godzinie  10.00  w  Urzędzie Gminy Siemyśl.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.  
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2010 r.,
- w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego,
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siemyśl.
7.  Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
8.  Zamknięcie sesji.