Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj
Wieczór Wigilijny

Dnia 18 grudnia 2010 r.  w Domu Kultury w Siemyślu odbył się Wieczór Wigilijny, na który zaproszeni zostali seniorzy z terenu Gminy Siemyśl.
Przybyłych przywitali: Wójt Gminy Siemyśl Marek Dołkowski, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Lembryk oraz ksiądz Tadeusz Kanthak.
Po życzeniach opłatkowych wysłuchano kolęd w wykonaniu  młodzieży z Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu i Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie -  pod opieką Krzysztofa Kwapisiewicza oraz Zespołu Śpiewaczego działającego przy Klubie Seniora „Złota Jesień” w Siemyślu.
Dla uczestników imprezy został przygotowany poczęstunek.

Wieczór Wigilijny finansowany był przez sponsorów, którymi m.in. byli:
- Gmina Siemyśl,
- Konsorcjum Andziak,
- Gminna Spółdzielnia „SCH” w Siemyślu,
- „LIND” sp. z o.o. Kędrzyno,
- Mirosława i Zbigniew Wolniewicz - Siemyśl,
- Beata i Marek Sepełowscy - Siemyśl,
- Elżbieta i Aleksander Kosidło – Siemyśl,
- Caritas przy Parafii Rzymskokatolickiej w Siemyślu.
Wieczór  Wigilijny zorganizowany był przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom.