Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj
IV sesja Rady Gminy

Dnia 30 grudnia 2010 r. odbyła się IV sesja Rady Gminy Siemyśl.
Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

-  w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2010 r.,
-  zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2010 r.,
-  zmieniającą uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
- w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2011-2021,

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2011 r.,
- w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011–2015,
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.,
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.,
- w sprawie wyznaczenie drugiego delegata do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.