Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy zwołał sesję Rady Gminy Siemyśl. Sesja odbędzie się dnia  7 lutego 2011 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Siemyśl.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
6. Podjęcie uchwał:
- zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniej  prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2011 – 2021,
-  w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r.,
-  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2011 r.,
-  w  sprawie  wyrażenia   zgody  na  zawarcie  na  kolejny  okres  umów  najmu  na lokale użytkowe,
-  zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
-  w sprawie  wyboru  delegata do Stowarzyszenia  Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
8. Zamknięcie sesji.