Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

Wiejskie ogniska przedszkolne TPD


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie oraz Gmina Siemyśl zapraszają Dzieci i Rodziców do  WIEJSKICH OGNISK PRZEDSZKOLNYCH.

Drodzy Rodzice rozpoczynamy rekrutację dzieci do naszych placówek. Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 2,5 - 5 lat. Nasze placówki czynne będą 5 dni w tygodniu przez minimum 5 godzin dziennie i realizować będą program przedszkolny zgodny z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przedszkola TPD funkcjonują już od 2007 r. i są doskonale wyposażone. Proponują różnorodność zajęć edukacyjnych i opiekuńczych. Godziny pracy są dostosowane do potrzeb rodziców. Koszty pobytu w placówce to opłata stała w wysokości 70,- zł miesięcznie i koszty posiłków 3,- zł dziennie.

Serdecznie zapraszamy do placówek na terenie gminy Siemyśl w miejscowościach: Siemyśl (Dom Kultury) i Charzyno (Szkoła).

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w Urzędzie Gminy Siemyśl - pokój nr 105.

Aby zapisać dziecko do placówki należy wypełnić Kartę Rekrutacyjną i uiścić opłatę wpisową w wysokości 70 zł (po ogłoszeniu listy przyjętych dzieci). Termin zgłaszania  - do 10 września 2011 r.  Lista przyjętych dzieci ogłoszona zostanie 19 września 2011 w Urzędzie Gminy. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie  - tel. 94-42-56-27 (TPD).