Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj
Sesja Rady Gminy

 

Przewodniczący Rady Gminy zwołał sesję Rady Gminy Siemyśl. Sesja odbędzie się dnia 27 października 2011 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Siemyśl.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r.
 7. Sprawa określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2012 r.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, na terenie Gminy Siemyśl za rok szkolny 2010/2011.
 9. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych.
10. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
11. Zamknięcie sesji.