Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE SOŁTYSA


W związku ze złożeniem rezygnacji przez Sołtysa Sołectwa Trzynik, Wójt Gminy Siemyśl zarządził wybory uzupełniające na tę funkcję. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa Sołectwa Trzynik, odbędzie się dnia 2 marca 2012 r. (piątek) o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Trzyniku. W przypadku braku wymaganej frekwencji (20% uprawnionych mieszkańców), Zebranie Wiejskie odbędzie się w tzw. "drugim terminie" -  tj. tego samego dnia o godz. 18.30. W drugim terminie ważność Zebrania Wiejskiego niezależna jest od frekwencji.