Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj
2XXI SESJA RADY GMINY

 

Dnia 18 kwietnia 2012 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl. Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie uchylenia uchwały;
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – 4 uchwały;
- w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego;
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego;
- zmieniającą uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Zbiór uchwał Rady Gminy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).