Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY SIEMYŚL

 

Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem Nr 206/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Siemyśl w okręgu wyborczym Nr 3 (sołectwo Charzyno i sołectwo Niemierze), w którym wybierać się będzie jednego radnego. Datę wyborów wyznaczono na niedzielę 1 lipca 2012 r. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych zostały określone w kalendarzu wyborczym stanowiącym załącznik do ww. zarządzenia

Informacje dot. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siemyśl umieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl ( http://bip.siemysl.pl ).