Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAPDrukuj

OGŁOSZENIE MZZDIOŚ

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2013 tzw. „ustawy śmieciowej” Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. informuje, iż pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów będą sukcesywnie dostarczane na posesje na terenie Gminy od dnia 15 lipca 2013r.

Do czasu uzupełnienia stanu pojemników do selektywnej zbiórki, na nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej dostarczane będą zastępczo komplety worków, a wywóz odpadów odbywać się będzie wg dotychczasowych harmonogramów odbioru.
Zbiórka odpadów w zabudowie wielorodzinnej, w tym okresie odbywać będzie się na niezmienionych zasadach.

Równocześnie informujemy Państwa, że Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań aby płynnie i jak najmniej problemowo wprowadzić w życie nowe zasady gospodarki odpadami na terenie Gminy.

 
Drukuj

 
Drukuj

INFORMACJA DOT. SKŁADANIA DEKLARACJI
 

Przypomina się, że w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. należało złożyć w Urzędzie Gminy Siemyśl wypełnioną i podpisaną  deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt gminy określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości o podobnym charakterze.

Druk deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy Siemyśl (pokój nr 9) lub na stronie internetowej Gminy Siemyśl  (http://siemysl.pl ) w zakładce NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI.

 
Drukuj

INFORMACJA
 

Wójt Gminy Siemyśl informuje, że w terminie do 30 kwietnia 2013 r. należy złożyć w Urzędzie Gminy Siemyśl wypełnioną i podpisaną  deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Druki deklaracji dostarczone zostaną właścicielom nieruchomości  przez pracowników Urzędu Gminy Siemyśl. Nieotrzymanie druku deklaracji nie zwalnia właściciela nieruchomości z obowiązku jej złożenia. Druki deklaracji można również pobrać w Urzędzie Gminy Siemyśl (pokój nr 9) lub ze strony internetowej Gminy Siemyśl (http://www.siemysl.pl - zakładka NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI).

Więcej…
 
Drukuj

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 12