Drukuj

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2017


   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 z wymaganymi załącznikami, można składać się w terminie od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 15 maja 2017 r. Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2017 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

   Jednocześnie ARiMR informuje, iż nie jest planowane wydłużenie terminu na składanie wniosków o przyznanie płatności w 2017 r.
   Zmiany do wniosku o przyznanie płatności można składać do dnia 31 maja 2017 r. Złożenie zmiany do wniosku w tym terminie nie skutkuje zmniejszeniem należnych płatności do powierzchni, której dotyczą składane zmiany. Uzupełnienie braków we wniosku od dnia 1 czerwca do dnia 9 czerwca 2017 r. skutkuje zmniejszeniem płatności w zakresie, którego dotyczą składane uzupełnienia. Zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków, w tym złożenie załączników oraz wypełnionych materiałów graficznych, składa się na formularzu wniosku z zaznaczonym celem złożenia „Zmiana do wniosku”.
   Wnioski o przyznanie płatności złożone do ARiMR po dniu 9 czerwca nie będą rozpatrywane.
   Do dnia 10 kwietnia br wpłynęło niewiele ponad 10% wniosków. Biuro Powiatu Kołobrzeskiego ARiMR w Siemyślu prosi, aby nie odkładać złożenia wniosku na ostatnie dni naboru.

   Przyjmowanie wniosków w BP w Siemyślu:
• w dniach 12-21.04.2017 w godz. 7.30-15.30
• w dniach 24.04-05.05.2017 w godz.7.30- 18.00


Rolniku – nie czekaj!   Przyjdź i złóż wniosek!