Drukuj

Spis wyborców

Wójt Gminy Siemyśl informuje, że sporządzono spis wyborców dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego - zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Spis wyborców udostępniony jest do wglądu w Urzędu Gminy Siemyśl (pok. 117) - w godzinach pracy Urzędu.
Więcej informacji dot. wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl ( http://bip.siemysl.pl/ ).