Drukuj

KONKURS NA WSPIERANIE WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO


Wójt Gminy Siemyśl ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.

ZOBACZ OGŁOSZENIE