Drukuj
XIX SESJA RADY GMINY

 

Dnia 12 marca 2012 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl. Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie rozpatrzenia skargi,
- zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres umów najmu na lokal użytkowy.

Zbiór uchwał Rady Gminy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).