Drukuj

l1

INFORMACJA KLGR


Na posiedzeniu w dniu 20 marca 2012 r., po rozpatrzeniu odwołań złożonych przez Beneficjentów, Komitet zatwierdził listy rankingowe wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" - złożonych w Biurze KLGR w ramach I naboru, w dniach od 15 grudnia 2011 r. – 10 lutego 2012 r. z zakresu:
-  Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa;
- Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.

ZOBACZ LISTY RANKINGOWE