Drukuj
koOGŁOSZENIE KLGR

 

W dniu 19 kwietnia 2012 r. (czwartek) odbędzie się szkolenie otwarte dla zainteresowanych aplikowaniem o środki z zakresu pomocy na realizację operacji objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 ".
Zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka przy ul. Szyprów 1 w Kołobrzegu, sala konferencyjna, w godzinach 14:00-15:30. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.