Drukuj
2XXI SESJA RADY GMINY

 

Dnia 18 kwietnia 2012 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl. Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie uchylenia uchwały;
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – 4 uchwały;
- w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego;
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego;
- zmieniającą uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Zbiór uchwał Rady Gminy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).