Drukuj

rgSESJA RADY GMINY

 

Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się dnia 29 maja 2012 r. (wtorek) o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Siemyśl.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2012 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2012 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2012 – 2021.
7. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Siemyśl.
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
9. Zamknięcie sesji.