Drukuj

INFORMACJA O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


   Wójt Gminy Siemyśl informuje o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą Nr 63/XII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4892) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2016 r. będzie wynosiła:
- 15,- zł miesięcznie od jednej osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
- 23,- zł miesięcznie od jednej osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny.

   Opłatę należy wpłacać do dnia 15-go każdego miesiąca na dotychczasowy indywidualny numer konta bankowego.