1

SLGD „Siła w Grupie” – nabór wniosków

     Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – OGŁOSZENIE NR 3/2020 oraz OGŁOSZENIE NR 4/2020.