1

Wspieraj seniora

     Mając na uwadze bezpieczeństwo osób starszych z terenu Gminy Siemyśl, którym rodzina lub sąsiedzi nie mogą udzielić wsparcia, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu informuje, że została uruchomiona ogólnopolska infolinia dedykowana dla seniorów

nr tel.  22 505 11 11

 

     Dzwoniąc pod wskazany numer telefonu osoby starsze mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Siemyślu. Pracownik Ośrodka skontaktuje się z seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Mowa m.in. o zakupach spożywczych, zakupie leków lub dostarczeniu artykułów higienicznych.

     Aby skorzystać z tej formy pomocy należy przygotować listę zakupów, recepty i pieniądze, gdyż koszt zakupów pokrywa osoba zainteresowana. Zakupy powinny być ograniczone do artykułów niezbędnych.

     Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia, jednak w szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają również młodsi seniorzy.

     Zgłoszenia można również przekazywać bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu, pod nr tel. 94 35 88 239, w godzinach pracy Ośrodka – tj.:

 • poniedziałek -7:00 – 16:00
 • wtorek – 7:00 – 15:00
 • środa – 7:00 – 15:00
 • czwartek – 7:00 – 15:00
 • piątek – 7:00 – 14:00.

Agnieszka Bany – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu


 

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i w jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

 1. Na czym polega program?
  Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).
 2. Jak długo realizowany jest program?
  Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.
 3. Kto realizuje program w Twojej gminie?
  Za realizację programu odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu.
 4. Kto może skorzystać z programu?
  Program skierowany jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu takiej sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.
 5. Czy płacę za zakupy i usługi?
  Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą. Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.
 6. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?
  KROK 1.
  Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11.
 • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
 • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00 – 21:00.
 • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

  KROK 2.
 • Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
 • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
 • W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.

  KROK 3.
 • Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
 • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

  KROK 4.
 • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.
  PAMIĘTAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!
 1. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc?
  Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez pracowników OPS (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.
 2. Czy usługa w ramach programu jest jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?
  Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej.
 3. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu, żeby poprosić o usługi w ramach programu?
  Tak, jeśli senior jest w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana   w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii    22 505 11 11 .

Publikacja ZUS dla seniorówhttps://www.zus.pl/documents/10182/1667848/ZUS+dla+Seniora+1_2020.pdf/68f13a31-ce59-b670-f1b6-7acddc62828e