1

Dodatek węglowy

Wójt Gminy Siemyśl informuje, że w Gminie Siemyśl zadania związane z przyznawaniem i wypłacaniem dodatku węglowego realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu.

Więcej informacji dot. dodatku węglowego w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu.