1

Dyżur pracowników OPS

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu informuje,
że zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
oraz koniecznością podejmowania działań ograniczających rozprzestrzenianie się choroby COVID -19,
pracownicy Ośrodka pełnią codzienny dyżur telefoniczny
w godz. 7:30 – 19:00
pod nr tel. 663 977 322