1

Działania prewencyjne KRUS

     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że w ramach prowadzonych działań prewencyjnych na rzecz społeczności wiejskiej, udostępnia materiały dotyczące zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz wiedzy na temat zagrożeń wypadkowych.

     Na stronie internetowej KRUS dla najmłodszych mieszkańców wsi dostępny jest kurs e-learningowy pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich.

Strona internetowa KRUS ⇒ https://www.krus.gov.pl/