1

GUS o stopie bezrobocia na koniec grudnia 2020 roku (dane dla każdego powiatu)

GUS o stopie bezrobocia na koniec grudnia 2020 roku (dane dla każdego powiatu)
mmastalerz
pt., 01/29/2021 – 14:58Źródło